Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja realizuje następujące cele: 1 . Poprawa jakości życia publicznego w Polsce i za granicą; 2 . Integracja i aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych w Polsce i za granicą; 3 . Integracja środowisk działających na rzecz dobra publicznego w Polsce i za granicą; 4 . Edukacja pozaszkolna w zakresie kultury, sztuki, nauki i integracji społecznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów; 5 . Podnoszenie poziomu i upowszechnianie wiedzy o kulturze lokalnej, narodowej i europejskiej; 6 . Upowszechnianie wiedzy o kulturze Gdańska, Pomorza i Polski w Europie i na świecie; 7 . Upowszechnianie wiedzy o kulturze europejskiej i światowej w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.