Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Opieka nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi, potrzebującymi pomocy. 2 . Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 3 . Powszechna edukacja ekologiczna szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 4 . Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych, gospodarskich. 5 . Działania na rzecz ochrony gatunków dziko-żyjących. 6 . Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt. 7 . Ochrona środowiska naturalnego. 8 . Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.