Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenie jest upowszechnianie wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, pedagogicznym. Ponadto celem jest działalność charytatywna, kulturalna, praca wychowawczo-pedagogiczna (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych).

Dane naszego OPP: