Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką. 2 . Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 3 . Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt. 4 . 0źukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 5 . Dobroczynność, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6 . Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.