Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i ekologicznego sołectwa Bukowina. 2 . Integracja mieszkańców sołectwa, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 . Działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji i dóbr kultury.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.