Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym, ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami oraz organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań. Inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.