Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: a) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w przytuliskach i schroniskach, działalność adopcyjną, finansowanie niezbędnej pomocy weterynaryjnej, b) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, c) wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.