Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ZACHOWANIE I ZWIĘKSZENIE INTELEKTUALNEJ, PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ SPRAWNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 2 . PROWADZENIE EDUKACJI W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI. 3 . WYZWALANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓ0011 STARSZYCH. 4 . PROMOCJA ZDROWIA I KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. 5 . UPOWSZWCHNIANIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI. 6 . KSZTAŁTOWANIE POSYTAW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGOI PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. 7 . SAMOPOMOC KOLEŻEŃSKA. 8 . PIELĘGNOWANIE TRADYCJI NARODOWYCH I PRZEKAZYWANIE ICH MŁODEMU POKOLENIU. 9 . INFORMOWANIE OPINII PUBLICZNEJ O PROBLEMACH OSÓB STARSZYCH. 10 . TWORZENIE KLIMATU SPOŁECZNEGO SPRZYJAJĄCEGO PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NA ICH RZECZ. 11 . UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH. 12 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I ORGANIZOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.