Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) bezinteresowna działalność opiekuńcza i posługa duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też pomoc ich rodzinom w czasie choroby i w okresie żałoby, 2 ) zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki osobom potrzebującym. 3 ) pomoc społeczna rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w wyniku wystąpienia choroby nowotworowej jednego z członków rodziny, jak też rodzinom osieroconym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.