Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury sportowej, sportu wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, propagowanie życia sportowego i kulturalnego, organizowanie imprez sportowych o profilu sportowym i rekreacyjnym, organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego, promocja i popularyzacja sportu, tworzenie drużyn i sekcji sportowych, reaktywowanie istniejących obiektów sportowych, ich bieżące utrzymanie i stopniowe ulepszanie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.