Kilka słów o naszej organizacji:

1 . upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem społeczności akademickiej środowiska wrocławskiego i województwa dolnośląskiego. 2 . rozwijanie sportu wyczynowego w dolnośląskim środowisku akademickim. 3 . podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków związku zgodnie z tradycjami AZS. 4 . kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej szkoły wyższej i środowiska akademickiego. 5 . działanie na rzecz środowiska naturalnego. 6 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 8 . działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej. 9 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 3 i współpracy między społeczeństwami. 10 . działanie na rzecz organizacji wolontariatu. 11 . działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.