Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Caritas OPP jest działalność charytatywna i humanitarna dla realizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Do głównych zadań Caritas należy: 1 . Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna. 2 . Opieka wychowawcza i społeczna. 3 . Działalność domów i ośrodków kultury. 4 . Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia. 5 . Działalność rozrywkowa (krajoznawstwo i wypoczynek dzieci młodzieży). 6 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych. 7 . Pomoc najuboższym i poszkodowanym w losowych wypadkach. 8 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 9 . Wspieranie działalności domów dla osób starszych i hospicjów.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.