Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z Zespołem Downa w zdobywaniu umiejętności życiowych, w kształceniu. Integracja ze społeczeństwem. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z Zespołem Downa. Aktywizacja społeczna rodzin osób niepełnosprawnych. Wspieranie inicjatyw społecznych do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Stworzenie rodzicom warunków wymiany doświadczeń z pedagogami, psychologami, terapeutami, lekarzami- specjalistami. zainteresowanie społeczeństwa problemami osób niepełnosprawnych w szczególności osób z Zespołem Downa. Prowadzenie placówek oświatowych integracyjnych przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.