Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz wykonywaniu wynikających z tej misji zadań, w oparciu o wartości chrześcijańskie zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Szczególnym dążeniem jest umocnienie rodziny, jako podstawowej komórki społeczeństwa, utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej i narodowej, ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, kształtowanie społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających: godności, słusznej niezależności, intymności i stałości każdej rodziny.

Dane naszego OPP: