Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Jakub Leszek KOWALSKI

Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom, - ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci, • wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, - promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.