Kilka słów o naszej organizacji:

- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt - niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, - wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji: - zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami:

Dane naszego OPP: