Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

badania i leczenie onkologiczne

1% pomaga:
- sfinansować nierefundowane badania diagnostyczne, leczenie i rehabilitację
- organizować akcje bezpłatnych badania profilaktyczne
- organizować poradnictwo i grupy wsparcia w zakresie: psychologii, onkologii, urologii, żywienia onkologicznego i in.

Nasza strona www: www.wygrajmyzdrowie.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami onkologicznymi i cywilizacyjnymi.
- Wsparcie psychologiczne, medyczne i finansowe dla Pacjentów
- Edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych - spotkania, warsztaty i sympozja
- Uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów
- Bezpłatne badania profilaktyczne na terenie całego kraju
- Kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce
- Wydawnictwa edukacyjne: poradniki, broszury, raporty

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.