Nasza strona www: www.nowydom.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz rodziny oraz upowszechniania, zawiązywania i wspierania zastępczych środowisk rodzinnych.

Dane naszego OPP: