Kilka słów o naszej organizacji:

-Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży uczącej się. -Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania. -Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami -Działania na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. -Wspieranie i promocja rozwoju regionu, w tym rozwoju wsi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.