Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem żywności wśród osób potrzebujących. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty 0dnków Żywności.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.