Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Hospicjum jest: tworzenie choremu i jego rodzinie niezależnie od ich przekonań i światopoglądu w terminalnym okresie choroby a szczególnie choroby nowotworowej poprzez roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad chorymi, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego w obrębie powiatu puckiego ( organizacja pożytku publicznego). Działalność hospicjum jest działalnością nieodpłatną.

Dane naszego OPP: