Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym, poprzez szkolenie, organizację sekcji i drużyn sportowych oraz innych działań. Kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych. Zapewnienie mieszkańcom miasta i powiatu przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji. Organizacja i promocja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.