Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja sportu, rehabilitacji, rekreacji, turystyki i innych form mających na celu doskonalenie sprawności psychofizycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 2 ) Reprezentowanie sportu lokalnego na zawodach i rozgrywkach różnego szczebla. 3 ) Wszechstronna rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 4 ) Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym regionu Chojnic.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.