Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) rozbudzanie życia duchowego ludzi, szczególnie członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz towarzyszenie im w codziennym życiu. 2 ) działanie w celu poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 3 ) współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w inicjowaniu, ożywianiu i rozwijaniu edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. 4 ) motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania zdolności i podnoszenia kwalifikacji. 5 ) tworzenie i wdrażanie projektów, metod i materiałów dla realizacji celów.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.