Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych. Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich spoza schroniska. Pomoc bezdomnym, ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy. Udzielanie wsparcia duchowego. Udzielanie pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież). Udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należnych im praw. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.