Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami społecznymi. 2 . Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk. 3 . Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej. 4 . Branie udziału w obronie cywilnej. 5 . Rozwijanie w śród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu. 6 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.