Kilka słów o naszej organizacji:

88.99 .Z Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, realizowana poprzez: wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej, zakładanie , prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży, przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu, organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np. dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp. 94.91 .Z Działalność organizacji religijnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.