Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom, zagrożonym lub dotkniętym przemocą domową. 2 . Pomoc dziewczętom, kobietom i ich dzieciom, będącym w sytuacji kryzysu - choroby, nagłych sytuacji losowych itp. 3 . Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych. 4 . Troska o dziewczęta, kobiety i ich dzieci, będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.