Kilka słów o naszej organizacji:

A) Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna, prozdrowotna w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub patologią społeczną. 0c37f Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. C\) Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim. D) Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w zakresie pomocy społecznej. E) Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.