Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju oświaty oraz prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Fundacja prowadzi Szkołę Podstawową Wspierania Rozwoju, której celem jest edukacja i terapia dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do rejestru szkół i placówek m. st. Warszawy

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.