Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ustala się następujące cele Fundacji: - pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, - wspomaganie kreatywności mieszkańców, - rozwój sektora organizacji pozarządowych, - aktywne przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym, - zwiększanie demokratyzacji życia publicznego we wspólnotach terytorialnych, - przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, wsparcie dla procesów integracji i reintegracji oraz rehabilitacji społecznej, - wspieranie i realizacja działań w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i wolontariatu, - wspieranie i realizacja inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony przyrody i dóbr kultury, • wspieranie i realizacja inicjatyw w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.