Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności. 2 .Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności. 3 .Działania antykryzysowe. 4 .0źukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia. 5 .Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności. 6 .Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia. 7 .Prowadzenie szkoleń na temat wyzwalania inicjatyw lokalnych w zakresie dożywiania dzieci.

Dane naszego OPP: