Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenie jest stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci , młodzieży i dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym i jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodziców i opiekunów; zwiększenie wiedzy na temat możliwości i wartości jakie posiadają osoby niepełnosprawne intelektualnie ; rozwijanie w społeczeństwie lokalnym tolerancji i akceptacji społecznej wobec ludzkiej niepełnosprawności ; pomaganie w zaspokajaniu potrzeb ludzi niepełnosprawnych intelektualnie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.