Kilka słów o naszej organizacji:

- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej , psychicznej, patologii, wyznania czy statusu finansowego - animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częscią są organizacje pozarządowe

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.