Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wyłącznie realizacja zadań publicznych określonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: 1 )działanie na rzecz osób przewlekle chorych, a szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń pielęgniarskich, leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych, 2 ) zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych, 3 ) zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin osób przewlekle chorych, 4 ) poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.