Kilka słów o naszej organizacji:

MISJĄ STOWARZYSZENIA SĄ DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓ0011 ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ŚRODOWISK PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI. TWORZENIE WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA, PROWADZENIE ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN, A TAKŻE ORGANIZOWANIE DLA NICH RÓŻNYCH FORM POMOCY W TYM WYPOCZYNKU.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.