Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest wspieranie rozwoju medycyny paliatywnej, leczenia bólu i prowadzenie rehabilitacji. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1 . Budowę i wyposażenie Europejskiego Centrum Medycyny Paliatywnej, Leczenia Bólu i Rehabilitacji. 2 . 0źukację kadr medycznych i wolontariuszy w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej oraz tworzenie warunków dla rozwoju pomocy w formie organizowania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce medycznej. 3 . Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej i wydawania publikacji dotyczącej tej tematyki. 4 . Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi. 5 . Popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów osób nieuleczalnie chorych, samotnych, chorych w podeszłym wieku, w formie dofinansowania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne. 6 . Dofinansowanie osób chorych lub ubogich. 7 . Dofinansowanie leków dla osób chorych. 8 . Fundowanie tablic pamiątkowych, statuetek. 9 . Dofinansowanie instytucji zajmujących się działaniem w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji. 10 . Propagowanie , promocja rozwój i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.