Kilka słów o naszej organizacji:

a. działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki, b. wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej, c. promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu, d. aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.