Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających: - integrowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem, w tym także osoby niepełnosprawne oraz poszkodowane w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach powodujących czasowe lub trwałe kalectwo, - działaniu na rzecz przygotowania ich do życia w społeczeństwie, - zdobywaniu praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, • wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.