Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji zgodnie z postanowieniem założycieli są: 1 ) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży; 2 ) wspieranie osób niepełnosprawnych; 3 \) rehabilitacja; 4 ) wypoczynek dzieci i rodzin najuboższych; 5 ) ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wybrzeża.

Dane naszego OPP: