Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest promocja miasta Legnicy i jej historycznego dorobku. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: