Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom wypadków komunikacyjnych; 2 . Udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom innych przestępstw; 3 . Udzielanie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych; 4 . Udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ofiarom wypadków komunikacyjnych; 5 . Zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi; 6 . Pomoc instytucjom społecznym i ochrony zdrowia; 7 . Pomoc osobom niepełnosprawnym; 8 . Pomoc osobom ubogim i chorym; 9 . Prowadzenie szkoleń i doradztwo;

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.