Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Polsce w celu umożliwienia wzajemnej pomocy; Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym; Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej; Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności; Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.