Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Sudecka Zagroda Edukacyjna

Wesprzyj Stowarzyszenie Kaczawskie - organizację regionalną działającą na rzecz rozwoju regionu Krainy Wygasłych Wulkanów. Twój 1% to także wkład w kreatywną, profesjonalną edukację dzieci i młodzieży w centrum nauki Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich; 2 \) równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet; 3 \) rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich; 4 ) działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej; 5 ) przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody; 6 ) aktywizację zawodową mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych pracowników PGR; 7 ) współpracę z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci i młodzieży; 8 ) działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu; 9 ) współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 10 ) organizowanie spotkań, wystaw i imprez; 11 ) przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin: Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Krotoszyce, Bolków, Świerzawa, Złotoryja 0374 Gmina Wiejska, Pielgrzymka, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Jawor, Złotoryja, Legnickie Pole, Ruja; 12 ) pozyskiwanie sponsorów i gromadzenie funduszy na działalność; 13 \) finansowe wspieranie osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 14 ) podjęcie działań na rzecz likwidacji terenów wykluczonych cyfrowo; 15 ) edukację nieformalną poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.