Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Dane naszego OPP: