Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 \) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń; 2 ) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego; 3 ) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w 0drlinku

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.