Kilka słów o naszej organizacji:

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii, - ochrona zabytków, - działalność muzeów, - działalność obiektów kulturalnych, - prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z problematyką dziedzictwa kulturowego i jego ochrony, - wspieranie turystyki kulturalnej, zwłaszcza związanej z dziedzictwem kulturowym, - wydawanie katalogów, informatorów, broszur instruktażowych, materiałów szkoleniowych, pozostała działalność wydawnicza, - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

Dane naszego OPP: