Kilka słów o naszej organizacji:

Dobrowolna i bezinteresowna pomoc osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów. Kształtowanie postaw społecznych. Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, niezaradnym w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, osobom niepełnosprawnym i innym poszukującym pomocy, w różnych formach, także wsparcia i pomocy rzeczowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.