Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: - ochrona i promocja zdrowia, - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, - działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, - nauka , edukacja, oświata i wychowanie, - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.