Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Cele statutowe fundacji: Przedmiot działalności Fundacji obejmował: 1 . Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in. -uzależnień takich jak : narkomania ,alkoholizm, nikotynizm, -zakażeń HIV i AIDS, -przemocy, -działalności sekt, -bezrobocia, -innych zjawisk patologicznych, 2 . kształtowanie i utrwalanie w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych, 3 . Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami społecznymi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.